Veil -- Gebruikersvoorwaarden & Disclaimer

× Text
Text

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden goed door voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden. Veil.nl behoudt zich het recht om de voorwaarden te beoordelen en te herzien van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te gebruiken. Door deze site te gebruiken na een herziening van de gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Als u de gebruiksvoorwaarden onaanvaardbaar vindt, moet u uw gebruik van deze website onmiddellijk beëindigen. Deze website is alleen beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag deze website niet gebruiken om een ​​product of dienst te verkopen, of om meer bezoekers naar uw website te trekken om commerciële redenen, zoals advertentieverkoop. Als u commercieel gebruik wilt maken van de website, dient u hiervoor vooraf een overeenkomst aan te gaan met Veil.nl. Voor meer informatie kunt u Contact met ons opnemen.

1. GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES De diensten die op deze website worden aangeboden en de inhoud, informatie, documenten, grafieken en afbeeldingen die op deze website worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden, typografische fouten of andere fouten bevatten. We verplichten ons echter niet om de inhoud van deze website bij te werken. Bovendien behouden we ons het recht voor om dit tijdelijk of permanent te wijzigen, te beëindigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Bijgevolg, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN DE DIENSTEN EN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER GARANTIE, EN ALLE GARANTIES VAN ENIGE VORM, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOP, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN EN U ZIET HIERBIJ AF VAN ALLE DERGELIJKE GARANTIES. Gebruikers van deze website dienen niet te vertrouwen op meningen die op deze website worden geuit bij het nemen van zakelijke, financiële, persoonlijke of andere beslissingen. Bovendien onderschrijven we de meningen van derden die op deze website of op gekoppelde websites worden geuit, niet.

2. PRIVACYBELEID
De informatie die Veil.nl verkrijgt door uw gebruik van onze website, valt onder ons Privacybeleid. Het privacybeleid bevat algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verzameling en gebruik van de informatie die u ons verstrekt, en onze rechten met betrekking tot die informatie. Lees ons Privacybeleid goed door, voordat u van onze website gebruik maakt. Uw gebruik van onze website geeft aan dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid.

3. AANGESLOTEN PARTNERS
Als een zoekresultaat "Partner" bevat, dan is er een partnercode aan de link toegevoegd en kan Veil.nl een financiële vergoeding ontvangen met betrekking tot dat zoekresultaat. Hiermee kan Veil.nl de website draaiende houdende en u voorzien van optimale resultaten bij uw zoekopdracht.

4. COPYRIGHT & TRADEMARKS
Veil.nl is een metadata-zoekmachine. Wat betekent dat Veil.nl geen eigen index van webpagina’s heeft, maar verschillende andere zoekmachines doorzoekt en vervolgens een eigen lijst met zoekresultaten opstelt. Veil.nl toont de bron van elk zoekresultaat in de zoekresultatenlijst. Het is mogelijk dat in de zoekresultaten directe links staan naar bestanden of webpagina’s die content of materiaal bevatten die zijn beschermd door copyright of andere intellectuele eigendomsrechten. Hoewel dit gevonden en geopend kan worden via Veil.nl, geeft Veil.nl zijn gebruikers geen toestemming om dit materiaal te downloaden, te kopiëren of te gebruiken. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken, kopiëren en / of downloaden van dit materiaal. Veil.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor juridische sancties en / of strafrechtelijke procedures tegen de gebruiker als gevolg van het gebruik van deze website of een website van een derde partij. Veil.nl geeft daarnaast geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarde, integriteit, volledigheid of authenticiteit van de informatie of meningen op een dergelijke gelinkte website, en elke link naar een andere website mag op geen enkele manier worden opgevat als een goedkeuring door ons van die website, of van de producten of diensten die daarin worden beschreven. Bovendien kunnen deze links leiden naar sites of links die beledigende inhoud, aanstootgevende inhoud en / of gevaarlijke computervirussen kunnen bevatten. U aanvaardt, en wij wijzen hierbij alle verantwoordelijkheid af van, de inhoud van deze websites of voor enige schade geleden door gebruikers van deze websites.

5. VERTROUWELIJKHEID
Uw vertrouwelijk gebruik van deze website kan door ons niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die u of iemand anders kan lijden als gevolg van een schending van de vertrouwelijkheid met betrekking tot uw gebruik van deze site.

6. FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE
Veil.nl doet er alles aan om de website operationeel en permanent toegankelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de website permanent operationeel en toegankelijk zal zijn. Veil.nl en / of potentiële aanbieders van de inhoud van de website aanvaarden onder geen enkele omstandigheid enige aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade en / of kosten (inclusief maar niet beperkt tot kosten van juridische bijstand) die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het gebruik, alsmede problemen met het gebruik van de website, winst, verlies of andere (tastbare) zaken, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, het niet toestaan ​​van gebruik, de werking en / of tekortkomingen in het functioneren van de website.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze voorwaarden omvat alles wat Veil.nl met u bent overeengekomen met betrekking tot het gebruik van de website. Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd en beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en uiteindelijk worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

8. COOKIEBELEID
Lees hier over de manier waarop we Cookies gebruiken.